Топ Вести
25

Марко Мишевски

Централен бек
Датум на Раѓање: 23.08.1999
Тежина: 76
Висина: 175