Ракометни Школи

Ракометна школа ООУ “Гоце Делчев “, населба Горно Лисиче

08.10.2018

РШ “Гоце Делчев“ е нашата школа во населба Горно Лисиче. Своите тренинзи ги одржува во салата на ОУ “Гоце Делчев“. Термини: Понеделник и среда:   18.00 – 19.00 ч. Петок:   ...

читај повеќе >

Ракометна школа ООУ “Кирил Пејчиновиќ“, населба Кисела Вода

08.10.2018

РШ “Кирил Пејчиновиќ“ е нашата школа во населба Кисела Вода. Своите тренинзи ги одржува во салата на ОУ “Кирил Пејчиновиќ“. Термини: Понеделник:   18.00 – 19.00...

читај повеќе >

Ракометна школа “ Спортски центар“, населба Ново Лисиче

08.10.2018

РШ “Спортски центар“ е нашата школа во Ново Лисиче. Своите тренинзи ги одржува во салата на “Спортскиот центар“. Термини: Вторник и четврток:   18.00 – 19.00...

читај повеќе >

Ракометна школа ООУ “Аврам Писевски“, во с. Бардовци

08.10.2018

Ракометна школа ООУ “Аврам Писевски“, во с. Бардовци. Своите тренинзи ги одржува во салата на ОУ “Аврам Писевски“. Термини: Понеделник и среда:   19.00 – 20.00...

читај повеќе >

Ракометна школа ООУ “Стив Наумов“, населба Автокоманда

08.10.2018

РШ “Стив Наумов“ е нашата школа во Автокоманда. Своите тренинзи ги одржува во салата на ОУ “Стив Наумов“. Термини: Вторник и четврток:   18.00 – 19.00 ч. Тренер: Миле...

читај повеќе >

Ракометна школа ООУ “Крум Тошев“, населба Трубарево

08.10.2018

РШ “Крум Тошев“ е нашата школа во Трубарево. Своите тренинзи ги одржува во салата на ОУ “Крум Тошев“. Термини: Понеделник:   17.00 – 18.00 ч. Четврток:    18.00 - 19.00...

читај повеќе >

Ракометна школа ООУ “Коле Неделковски “, во Центар

08.10.2018

РШ “Коле Неделковски “ е нашата школа во Центар. Своите тренинзи ги одржува во салата на ОУ “Коле Неделковски “. Термини: Среда:   19.30 – 20.30 ч. Петок:    19.00 – 20.00...

читај повеќе >

РШ “Дедо Иљо Малешевски“ Берово

08.10.2018

РШ “Дедо Иљо Малешевски“ е нашата школа во Берово. Своите тренинзиги одржува во СС “Македонски бранители“ и во салата на ООУ “Дедо Иљо Малешевски“, двете во...

читај повеќе >

РШ “РК Торо Спорт“ Виница

08.10.2018

РШ “РК Торо Спорт“ е нашата школа во Виница. Своите тренинзи ги одржува во СС “Капитан Кирчо Димитриов“ во Виница. Термини: Понеделник:   14.00 - 16.00 ч. Вторник и среда:  ...

читај повеќе >

РШ “РК Младинец 2015“ Кочани

08.10.2018

РШ “РК Младинец 2015“ е нашата школа во Кочани. Своите тренинзи ги одржува во салата на ООУ “Никола Карев“ во Кочани. Термини: Понеделник:   19.00 - 20.00 ч. и 21.00 - 22.00...

читај повеќе >