Ракометна Академија

Ви­ни­ца, М. Ка­ме­ни­ца, Дел­че­во, Ко­ча­ни и Кра­то­во на ма­па­та на Ме­та­лург

15.03.2016

Ви­кен­дов Ко­ча­ни бе­ше до­ма­ќин на пр­ви­от од ше­сте пред­ви­де­ни тур­ни­ри на пи­о­нер­ска­та ли­га на Ра­ко­мет­на­та ака­де­ми­ја Ме­та­лург. Во источ­на­та...

читај повеќе >

Истокот во координација на Гошевска

15.03.2016

Ор­га­ни­за­ци­ја­та и ре­а­ли­за­ци­ја­та на нат­пре­ва­ри­те во источната гру­па е под ко­ор­ди­на­тор­ска­та пал­ка на еден од пр­ви­те чле­но­ви на Ра­ко­мет­на­та...

читај повеќе >

Ракометната академија Металург го доби и 25-от член

13.03.2016

Од викендов РК Младинец од Кочани е нов член на ракометното семејство Металург, кое сега има 25 школи во 13 града низ Македонија. Со одигрувањето на 1-то коло (турнирски систем)...

читај повеќе >

(Фотогалерија) Одржан ракометен турнир во Берово, под закрила на Ракометна Академија Металург

22.02.2016

По повод промоцијата на нашата нова школа во Берово, организиран е ракометен турнир, кој се одржа во салата “Македонски бранители“ во Берово и на кој учествуваа по три екипи...

читај повеќе >

Промовирана е нашата школа во Берово

22.02.2016

Вчера во Берово е промовирана уште една школа во системот на Академија Металург. Школата се вика “Дедо Иљо Малешевски“, ја води Драги Рашковски, а тренинзите ќе ги изведува...

читај повеќе >

Заврши “Новогодишниот турнир“ на Ракометна академија на Металург

28.12.2015

Заврши традиционалниот “Новогодишен турнир“ на Ракометната академија на Металург, кој традиционално се организира во последниот викенд од календарската година. Вчера беа...

читај повеќе >

ФОТОГАЛЕРИЈА: СИТЕ УЧЕСНИЦИ НА ЛЕТНИОТ КАМП НА МЕТАЛУРГ 2015

26.06.2015

Уште еднаш ви ги претставуваме сите што беа дел од летниот камп на Металург 2015. Прва смена: Втора...

читај повеќе >

СЕ ИСПРАЗНИ КАМПОТ НА МЕТАЛУРГ

26.06.2015

Се има свој почеток, но и свој крај. Дојде моментот кога мораме да го објавиме крајот на кампот на Металург за 2015 година. Денеска е денот на заминувања, па затоа уште од рано...

читај повеќе >

ОД ДНЕВНИКОТ НА КАМПОТ: АНГЕЛИТЕ НА ЈУЛЕ ЦРВЕНКОСКА

26.06.2015

Ние сме мали, ама сме непобедливи и никој не може против нас. Тоа што можеме ние, не можете вие. Боите на нашата група, тренеру, сјајат за вас, многу ви благодариме што бевте со...

читај повеќе >