Ракометна Академија

Резултати од 5. коло од натпреварите во Лигата и мини-лигата на група Исток. Табели

09.05.2016

Во Кратово е одиграно 5. коло од натпреварите во Лигата и мини-лигата на група Исток и постигнати се следните резултати: . Торо Спорт - Астра Спорт  5:14  (женски) Кочо Рацин -...

читај повеќе >

Резултати од 1. коло на мини-лигата на Металург, група Запад. Табела

26.04.2016

Во Кичево се одржа првиот турнир во мини-лигата на Металург, група Запад. . Постигнати се следните резултати: Maкалоски - Kaрафилоски 20-5  (машки) Сани - Tиквеш 15-14  (машки)...

читај повеќе >

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИТЕ ЗА 4.КОЛО ВО ЛИГАТА И МИНИ-ЛИГАТА НА МЕТАЛУРГ

30.03.2016

Овој вокенд се игра 4. коло во лигата и мини-лигата на...

читај повеќе >

ТАБЕЛИ ПО 2. КОЛО ВО ЛИГАТА И МИНИ-ЛИГАТА НА МЕТАЛУРГ

20.03.2016

По две одиграни кола табелите изгледаат...

читај повеќе >

Ви­ни­ца, М. Ка­ме­ни­ца, Дел­че­во, Ко­ча­ни и Кра­то­во на ма­па­та на Ме­та­лург

15.03.2016

Ви­кен­дов Ко­ча­ни бе­ше до­ма­ќин на пр­ви­от од ше­сте пред­ви­де­ни тур­ни­ри на пи­о­нер­ска­та ли­га на Ра­ко­мет­на­та ака­де­ми­ја Ме­та­лург. Во источ­на­та...

читај повеќе >

Истокот во координација на Гошевска

15.03.2016

Ор­га­ни­за­ци­ја­та и ре­а­ли­за­ци­ја­та на нат­пре­ва­ри­те во источната гру­па е под ко­ор­ди­на­тор­ска­та пал­ка на еден од пр­ви­те чле­но­ви на Ра­ко­мет­на­та...

читај повеќе >

Ракометната академија Металург го доби и 25-от член

13.03.2016

Од викендов РК Младинец од Кочани е нов член на ракометното семејство Металург, кое сега има 25 школи во 13 града низ Македонија. Со одигрувањето на 1-то коло (турнирски систем)...

читај повеќе >