Сопственик на клубот


Минчо Јорданов
Сопственик на клубот и претседател
на Управниот одбор