МИЈАТОВИЌ: “СТАНИЌ Е ГОЛМАН ОД СВЕТСКА КЛАСА“

18.09.2013 13:26
DAR_5286_resize

za tekst

Нема да му биде лесно на Раде Мијатовиќ во конкуренција со Дарко Станиќ, но симпатичниот Црногорец смета поинаку:

DAR_5286_resize_resize“Ста­ниќ е гол­ман од свет­ска кла­са, ви­стин­ска ра­ко­мет­на ико­на на Ме­та­лург. Јас знам дека тој има предност кај тренерот Лино Червар, кај управата на клубот и кај навивачите и тоа го сметам за нормално. Од­лич­но бра­ни и Ми­трев­ски. Но, јас во ни­ко­го не гле­дам кон­ку­рен­ци­ја. На­про­тив, ние трој­ца сме ту­ка да го бра­ни­ме го­лот на Ме­та­лург и ме­ѓу­себ­но да се до­пол­ну­ва­ме и за­ме­ну­ва­ме. Ко­га на ед­ни­от не му оди, дру­ги­от треба да го за­ме­ни и обрат­но“ – ре­че Ми­ја­то­виќ.


Прочитано 1.859 пати

(1) Коментар

  1. mirkulovski ke nastapi li na natrpevarot so tun?

Напишете коментар


− 1 = 4