Топ Вести
Минчо Јорданов Генерален спонзор на клубот и
член на бордот на директори на АД Макстил
Левче Китевски Директор
Филип Христов Потпретседател на клубот
Тони Ристевски Директор на млади категории
Зоран Цветановски Генерален секретар
Георгис Драгунис Уредник на Веб сајт